Senaat (Frankrijk)

De Senaat (Frans: Sénat) is het hogerhuis van het tweekamerparlement van de Franse Republiek. Het lagerhuis van het Parlement van Frankrijk heet de Nationale Vergadering (Assemblée nationale).

Senaat
Sénat
Wetgevend orgaan van Frankrijk
Algemene informatie
Opgericht in25 december 1799
Aantal leden348
OntmoetingsplaatsPalais du Luxembourg, Parijs
Huidige legislatuur
VoorzitterGérard Larcher (LR)
Portaal    Politiek

De Senaat bestaat uit 348 leden, die sénateurs (senatoren) worden genoemd. Elk lid is gekozen voor een termijn van zes jaar voor een departement, met van een tot twaalf (Parijs) leden per departement, maar ook voor de Franse overzeese gebieden en burgers woonachtig buiten Frankrijk. De huidige voorzitter van de Senaat is Gérard Larcher. De voorzitter, die drie leden van de Grondwettelijke Raad mag benoemen voor een termijn van negen jaar, wordt bijgestaan door de andere leden van het bureau: acht ondervoorzitters, drie quaestores en veertien secretarissen.

Samenstelling

Het Palais du Luxembourg in de tweede helft van de negentiende eeuw

De Franse Senaat bestond tot september 2004 uit 321 senatoren die voor een periode van negen jaar waren gekozen. Sindsdien is de ambtstermijn van de senatoren verkort tot zes jaar. Gezien de veranderende demografische verhoudingen steeg het aantal senatoren in 2010 wel nog tot 348 verkozenen.

De senatoren worden trapsgewijs gekozen ("getrapte verkiezingen") door ongeveer 150.000 representanten van de lokale Franse overheden en leden van de Nationale Vergadering (Assemblée nationale). Dit systeem is vooral bevorderlijk voor het platteland. Men ziet dit als een verklaring waarom de Senaat sinds de instelling van de Vijfde Franse Republiek (1958) altijd conservatief bleef, tot aan 2011 toen de Parti socialiste voor het eerst de Senaat beheersten. Sinds 2014 echter hebben de rechtse, oppositionele partijen (Les Républicains 144 zetels, Union Centriste 42 zetels) er opnieuw de meerderheid.

In de traditie van de Franse Revolutie zitten de leden van de "rechtse" partijen, gezien van de zetel van de voorzitter, rechts en de leden van de "linkse" partijen links.

Er hebben ook afgevaardigden van de Franse overzeese gebiedsdelen zitting in de Senaat. Ook 12 in het buitenland levende Fransen hebben zitting in de Senaat.

Rol in het wetgevingsproces

Amfitheater

Beide kamers van het Parlement van Frankrijk moeten een wet goedkeuren alvorens deze van kracht kan worden.

Als een wetsvoorstel door de Nationale Vergadering is geloodst mag de Senaat de wet echter inhoudelijk wijzigen – wat in Nederland de Senaat (Eerste Kamer) niet mag. In dat geval moet de Assemblée de gewijzigde wet in een tweede lezing opnieuw behandelen en goedkeuren. Maar als dan de Assemblée de wet weer wijzigt, moet de wet weer terug naar de Senaat, voor tweede lezing daar. Maar ook dan kan de Senaat opnieuw de wet wijzigen. In theorie kan dit pingpongspel eindeloos duren.[1] Uiteindelijk kan de regering er, na een ingewikkelde procedure, voor kiezen om een wetsvoorstel alleen nog aan de Nationale Vergadering voor te leggen. Dit gebeurt echter zelden.

Overige macht van de Senaat

De Senaat controleert de regering, maar kan haar niet ten val brengen. In dat opzicht is zijn macht beperkter dan die van de Assemblée. Wel heeft de Senaat net als de Assemblée het recht van enquête. Hij maakt daarvan regelmatig gebruik en heeft zo aanzienlijke misstanden aan het licht gebracht.

De machtigste persoon in de Senaat is de voorzitter. Volgens de Franse grondwet is de Senaatsvoorzitter interim-president van de republiek, wanneer de post van president tussentijds vacant komt. Dit is gebeurd in 1969 en 1974. Beide keren was het Alain Poher die tijdelijk het Élysée betrok.

Benamingen van de Senaat

BenamingNederlandse vertalingtijdvlak
Conseil des AnciensRaad van OudenDirectoire (1795-1799)
Sénat conservateurConservatieve SenaatConsulaat en Eerste Franse Keizerrijk (1799-1814)
Chambre des PairsKamer van PairsRestauratie en Juli-monarchie (1814-1848)
SénatSenaatTweede Franse Keizerrijk en Derde Franse Republiek (1851-1940)
Conseil de la RépubliqueRaad van de RepubliekVierde Franse Republiek (1946-1958)
SénatSenaatVijfde Franse Republiek (1958-heden)

Huisvesting

Het Jardin du Luxembourg in Parijs

De Senaat is gehuisvest in het Palais du Luxembourg, in het 6e arrondissement van Parijs. Het Palais du Luxembourg wordt bewaakt door de Republikeinse Garde (Garde républicaine). De tuinen, Jardin du Luxembourg, van het Palais du Luxembourg zijn opengesteld voor het publiek.

Samenstelling van de Senaat na de verkiezingen van 2014

Parlementaire groeperingpartijen2014
Serie 2
Totaal
Serie 1 + Serie 2
  Groupe Union pour un Mouvement PopulaireaUMPb
RUMP
Union des démocrates et indépendantsc
DVD
90144
  Groupe Union des démocrates et indépendants - Union CentristePRV
MoDem
NC
AC
FED
Tapura Huiraatira
UDId
2443
  Groupe RDSEeUMPf01
  Totaal Centrum + Rechts (oppositie)193
  Groupe RDSEePRG
PS-dissidents
DVG
612
  Groupe SocialistePS
Divers Gauche
49111
  Groupe CRC-PGCPCF
PG
PCR
218
  Groupe écologisteEELV
Parti Écologiste
MoDemg
PS-dissidents
DVG
010
  Totaal Links (regering)151
  Niet-IngeschrevenenNI79
  Totaal348

a V.a. mei 2015: Groupe Les Républicains
b V.a. mei 2015: Les Républicains
c Minderheid, meerderheid lid van de fractie Groupe UMP (LR)
d Rechtstreekse leden
e Onafhankelijke fractie met zowel centrum-rechtse (1) als centrum-linkse leden (12)
f Minderheid, 1 lid, v.a. mei 2015 partijloos
g Minderheid, meerderheid van deze partij lid van fractie Groupe UDI-UC

Samenstellingen na de verkiezingen van 2004, 2008 en 2011

Parlementaire groeperingpartijen200420082011
  Groupe Union pour un Mouvement PopulaireUMP
PRV
CNI
RPF
159151132
  Groupe Union CentristeMoDem
NC
Alliance Centriste
302931
  Totaal Rechts 189180163
  Groupe SocialistePS
Les Verts
95116130
  Groupe CRC-PGCPCF
PG
PCR
232321
  Groupe écologisteEELV10
  Totaal Links118139161
  Groupe RDSEPRG
LGM
MRC
PRV
171717
  Niet-IngeschrevenenNI677
  Totaal331343348

Senaatsvoorzitters sinds 1958

Zie ook

Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina Sénat français op Wikimedia Commons.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.