Legislatuur

Een legislatuur (van het Latijn: lex, legis: wet) is het wetgevend lichaam of de wetgevende macht van een bepaald land.

In België, maar ook in Spanje, wordt de term legislatuur ook gebruikt als verkorte vorm van legislatuurperiode. Het is dan een synoniem voor zittingsperiode of regeerperiode, de periode waarin een parlement of een andere regelgevende vergadering (provincieraad, gemeenteraad enz.) geïnstalleerd is. De legislatuurperiode start bij de installatie van de vergadering na de verkiezing, en eindigt bij de ontbinding van de raad of het parlement.

De maximale duur van een legislatuurperiode is meestal grondwettelijk vastgelegd. Vaak bestaat de mogelijkheid om een legislatuur voortijdig te beëindigen (ontbinding van het parlement).

In de meeste landen is de lengte van de legislatuur van een parlement vier of vijf jaar. Soms is ze beduidend korter, zoals bij het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat elke twee jaar wordt vernieuwd.

Voorbeelden

Land/RegioVergaderingDuur
België Federaal parlement5 jaar
Gemeenschappen en gewesten5 jaar
Provincies en gemeenten6 jaar
Duitsland Bondsdag4 jaar
Landtage5 jaar
Bürgerschaft (Landdag Bremen en Hamburg)4 jaar
Bondsraadnvt
Europese UnieEuropees Parlement5 jaar
Frankrijk Assemblée nationale5 jaar
Sénat6 jaar
Regio's6 jaar
Departementen6 jaar
(2 × 3 jaar)
Gemeenten6 jaar
Nederland Eerste Kamer
Tweede Kamer
4 jaar
Provinciale Staten
Kiescollege voor de Eerste Kamer
4 jaar
Gemeenteraad
Eilandsraad
4 jaar
Spanje Cortes Generales (senaat en congres)4 jaar
Verenigde Staten Huis van Afgevaardigden2 jaar
Senaat6 jaar
(3 × 2 jaar)

Zie ook

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.