Het Nieuwgrieks is de taal van het moderne Griekenland en van het zuidelijke deel van Cyprus.

Deze taal heeft natuurlijk gelijkenissen met Oudgrieks maar verschilt er zoveel van dat je met Oudgrieks in het hedendaagse Griekenland op veel onbegrip zou stuiten.

In al deze pagina's wordt kortweg over Grieks gesproken, waarmee steeds Nieuwgrieks bedoeld wordt.

Bij de beschrijving van een taal kan men op twee manieren te werk gaan. Men kan een overzicht geven van alle woorden, hun betekenissen en voorbeelden van het gebruik van die woorden in relatie tot elkaar. Deze methode leidt tot een woordenboek. Hier zullen we uitgaan van de regels die maken dat woorden en combinaties daarvan als correcte taaluiting worden gezien. Het geheel van regels heet een grammatica.

Lessen

Opgelet: de lessen 17 tot 20 zijn nog niet geschikt om te volgen.

Les 0
Les 1Les 11
Les 2Les 12
Les 3Les 13
Les 4Les 14
Les 5Les 15
Les 6Les 16
Les 7Les 17
Les 8Les 18
Les 9Les 19
Les 10Les 20

Alfabet en uitspraak

Omdat het Griekse schrift afwijkt van het Nederlandse, besteden we daar eerst aandacht aan.

Grammatica

De regels die leiden tot correcte taaluitingen vallen uiteen in regels ten aanzien van de woorden op zich (de morfologie) en in regels ten aanzien van de zinnen die met woorden gevormd kunnen worden (de syntax). In strikte zin horen daar de betekenissen (de semantiek) niet bij. Waar keuzes in woordvorm of zinsvorm de betekenis beïnvloeden, zal deze echter toch bij de bespreking betrokken worden.

Morfologie (vormleer)

De morfologie beschrijft de vormen die woorden kunnen aannemen.

Verbuigbare woordsoorten

Van de veranderlijke woordsoorten, andere dan de werkwoorden, verandert de uitgang afhankelijk van de rol die ze in een zin spelen.
Deze heten naamvallen. Verder is de uitgang ook afhankelijk van het getal (enkelvoud of meervoud).

Vervoegbare woordsoorten

Alleen werkwoorden zijn vervoegbaar (al hebben de werkwoorden ook verbuigbare vormen: de deelwoorden). De uitgang verandert afhankelijk van de betekenis in de zin.

Onveranderlijke woordsoorten

Syntaxis

De syntax beschrijft de samenhang tussen woorden in zinsdelen en de samenhang tussen zinsdelen in hoofd- en bijzinnnen.

Een zin zonder bijzinnen noemen we een enkelvoudige zin.

Een zin met bijzinnen noemen we een samengestelde zin.

Woordenschat

Woordenschat

Bronvermelding

Bepaalde voorbeelden en ideeën zijn afkomstig uit:

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, Mανόλη Τριανταφυλλιδή, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1981.
Nieuwgriekse werkwoorden, IntertaaL, Amsterdam 1990.

Auteur

Dirk Trappers
Cursussen van Indo-Europese talen
Afrikaans - Catalaans - Deens - Duits - Engels - Frans - Fries - Gotisch - Gronings - Italiaans - Latijn - Litouws - Nederlands - Nieuwgrieks - Noors - Oudgrieks - Perzisch - Pools - Portugees - Tsjechisch - Roemeens - Russisch - Sloveens - Spaans - Vroegmodern Engels - Welsh - West-Vlaams - Zeeuws - Zweeds


   Creative Commons licentie   

Op dit werk is de Creative Commons licentie Naamsvermelding – GelijkDelen 2.5 (cc-by-sa) van toepassing.

In het kort houdt deze licentie in dat u dit werk mag kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren, afgeleide werken maken en gebruik maken van het werk voor commerciële doeleinden zolang u de naam van de maker vermeldt en het onder dezelfde licentie uitgeeft als u wijzigingen aanbrengt. Bij hergebruik of verspreiding dient u de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.