6e millennium v.Chr.

Het zesde millennium v.Chr. loopt vanaf 6000 tot 5001 v.Chr. Dit komt overeen met 7.950 tot 6.951 BP.

Belangrijke gebeurtenissen

Innovatie

Cultuur

Keramisch Neolithicum

Aardewerk van de Obeid-cultuur
Beeld uit de Vinčacultuur

Landbouw

  • In Noord-China (onder andere in Banpo) is landbouw nu een gangbare manier van leven. Er worden twee soorten gierst verbouwd. Er zijn silo's voor graanopslag, tamme honden en varkens en er worden gewassen verbouwd zoals kool, jujube, pruimen en hazelnoten.
  • 5200 v.Chr. - Ook in delen van Nederland en België wordt nu landbouw bedreven, maar dan alleen in de lössgebieden.
  • In Limburg voltrekt zich rond 5.500 v.Chr. De Neolithische revolutie zeer snel omdat huizen bouwen, landbouw, veeteelt en pottenbakken worden geïmiteerd.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.