5e millennium v.Chr.

Het vijfde millennium v.Chr. loopt vanaf 5000 tot 4001 v.Chr. Dit komt overeen met 6.950 tot 5.951 BP.

Tijd

Belangrijke gebeurtenissen

Azië

Europa

  • Rond 5000 v.Chr. begint in Europa op twee plaatsen de metaalbewerking van koper en goud op gang te komen, eerst op de Balkan en wat later op het Iberisch Schiereiland. De Gumelniacultuur wordt gekenmerkt door polychroom aardewerk en rijke begraafplaatsen. Een van de belangrijkste vindplaatsen is het grafveld van Varna, waarnaar men ook wel van Varnacultuur spreekt. In Bulgarije is op de begraafplaats van Varna een gouden stier gevonden.
  • Rond 5000 v.Chr. volgt in het zuidwesten van Rusland de Chvalynskcultuur de Samaracultuur op; duidelijke ontwikkeling van de koerganen
  • Langs de Noordzee en Zuid-Scandinavië gedijen de mesolithische Swifterbantcultuur (4900-3700 v.Chr.) en Ertebøllecultuur (5300-3950 v.Chr.)
  • 4900 v.Chr. - Aan de kustgebieden beoefenen vissers en jagers op kleine schaal ook veelteelt en akkerbouw
  • 4450 v.Chr. - 'Mannetje van Willemstad' tussen de wortels van een eik begraven
  • 4400 v.Chr. - Het paard wordt getemd op de Euraziatische steppe. Het wordt met name in Derijivka aan de Dnjepr in grote mate aangetroffen. Het dier blijkt naast eetbaar ook berijdbaar en geeft de steppebewoners een grote mobiliteit. Dit is een belangrijk militair voordeel ten opzichte van de landbouwculturen rondom. Dit is het begin van de Sredny Stog-cultuur die tot ca. 3500 v.Chr. zou duren.
  • 4200 v.Chr. - De oudste kopermijnen in Oost-Europa (Aibunar en Rudna Glava).

Amerika

  • 5000 v.Chr. - Eerste cultivatie van mais in Mexico.
  • ~4050 v.Chr. - Laatste Amerikaanse olifant (Cuvieronius) sterft uit in Colombia.
  • De lama wordt gedomesticeerd door de Inca's, die de dieren houden als lastdier, maar ook voor de wol, het vlees en de mest. Door lama's als lastdier te gebruiken, kunnen de Inca's handel drijven over grotere afstanden. Karavanen lama's worden gebruikt om koopwaar, goud en zilver te vervoeren.

Uitvindingen en ontdekkingen


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.