2e millennium

Het tweede millennium was de periode van duizend jaar die begon op 1 januari 1001 en eindigde op 31 december 2000. Het omvat de hoge middeleeuwen, de renaissance, de vroegmoderne tijd, het tijdperk van kolonialisme, industrialisatie, de opkomst van natiestaten, en resulteert in de 20e eeuw met de impact van wetenschap, wijdverspreid onderwijs, en universele gezondheidszorg en inentingen in veel naties. De eeuwen van uitbreidende grootschalige oorlogsvoering met hightech wapens (van de wereldoorlogen en kernwapens) worden gecompenseerd door groeiende vredesbewegingen van de Verenigde Naties, het Vredeskorps, religieuze campagnes die waarschuwen voor geweld, plus artsen en verplegers die grenzen overschrijden om verwondingen en ziekten te behandelen en de terugkeer van de Olympische Spelen als wedstrijd zonder strijd.

Nieuwe WereldAmerikaanse RevolutieFranse RevolutieZwarte DoodNapoleon BonaparteTelefoonVliegtuigMaanlandingAtoombomGloeilampGutenbergbijbel
Vanaf links, kloksgewijs: In 1492 opent Christoffel Columbus de route naar de Nieuwe Wereld voor Spanje, het begin van de Nieuwe Tijd; De Amerikaanse Revolutie van 1776, sticht een van de machtigste landen van de wereld, de Verenigde Staten; De Franse Revolutie toont de wereld de grootschalige vernietiging van sociale klassen; De atoombom van de Tweede Wereldoorlog, de dodelijkste oorlog in de geschiedenis, verandert de wereld met het begrip van het uitsterven van de mensheid door een nucleaire holocaust; De gloeilamp is een alternatieve lichtbron en wordt uitgevonden en massaal gebruikt naar het einde van het millennium toe; Voor de eerste keer zet een mens voet op de maan in 1969 tijdens de Apollo 11 maanmissie; Vliegtuigen worden het meest gebruikte transportmiddel door de lucht; Napoleon Bonaparte, in de vroege 19e eeuw, beïnvloedt Frankrijk en Europa op onderwerpen van expansionisme en modernisering; Alexander Graham Bells telefoon verandert de manier waarop de wereld communiceert, lokaal and ver; In 1348 doodt de Zwarte Dood meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd en meer dan de helft van Europa, in twee jaar. (Achtergrond: een uittreksel van de Gutenbergbijbel, het eerste boek dat ontstond door middel van een drukpers, in de jaren 1450)

Wetenschappers zegevieren bij het uitleggen van intellectuele vrijheid; mensen zetten hun eerste stappen op de Maan tijdens de 20e eeuw; en nieuwe technologie wordt ontwikkeld door regeringen, industrie en academiën over heel de wereld, met onderwijs dat gedeeld wordt door vele internationale wetenschappelijke congressen en tijdschriften. De ontwikkeling van boekdrukkunst, radio, televisie en het internet verspreidt informatie wereldwijd, in een paar minuten, in geluid, beeld en print-beeldformaat om te onderwijzen, vermaken en miljarden mensen te alarmeren bij het einde van de 20e eeuw.

Vanaf de 16e eeuw migreren mensen van Europa, Afrika en Azië naar, wat toen was, de Nieuwe Wereld, en zo begon het alsmaar versnellende proces van mondialisering. De verweven internationale handel leidde naar de vorming van multinationale ondernemingen, met thuiskantoren in meerdere landen. Internationale zakelijke ondernemingen verminderden de impact van nationalisme in de populaire gedachte.

De wereldbevolking verdubbelde in de eerste zeven eeuwen van het millennium, (van 310 miljoen in het jaar 1000 naar 600 miljoen in het jaar 1700), en vertienvoudigde later in de laatste drie eeuwen, met het overschrijden van 6 miljard in het jaar 2000.

Kalender

Het tweede millennium was een tijdsperiode die begon op 1 januari 1001 en eindigde op 31 december 2000. Dit is de tweede periode van duizend jaar Anno Domini.

De Juliaanse kalender werd gebruikt in Europa bij het begin van het millennium, en alle landen die ooit de Juliaanse kalender gebruikten, hadden de Gregoriaanse kalender overgenomen op het einde van het millennium. Dus de einddatum wordt altijd berekend volgens de Gregoriaanse kalender, maar de begindatum is meestal volgens de Juliaanse kalender (of occasioneel de Proleptische Gregoriaanse kalender).

Het huidige millennium wordt soms meer en meer (zij het onjuist) geacht één jaar vroeger te beginnen en te eindigen, dus startend bij het begin van 1000 en eindigend op het einde van 1999. Vele publieke vieringen voor het einde van het millennium werden gehouden op 31 december 1999 - 1 januari 2000 - met maar weinig op de werkelijke datum een jaar later. De onnauwkeurigheid komt voort uit de veronderstelling dat er een jaar nul is, maar dit is niet het geval voor deze kalender.

Beschavingen

Afrika

Amerika

Azië

Europa

Belangrijke personen

Afrika

Amerika

Azië

Europa

Oceanië

Uitvindingen en ontdekkingen

Communicatie en technologie

Wiskunde en wetenschap

Productie

Vervoer en ruimteverkenning

Oorlogsvoering

Zie ook

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.