2e millennium v.Chr.

Het tweede millennium v.Chr. loopt vanaf 2000 tot 1001 v.Chr.

Gebeurtenissen in de midden bronstijd

Mesopotamië

Oude Egypte

Middellandse Zee

Centraal-Azië

Natuurfenomeen

Gebeurtenissen in de late bronstijd

De overgang van de midden- naar de late bronstijd krijgt de naam tussenperiode, die gepaard gaat met een enorme migratie.

Indisch subcontinent

Mesopotamië

ca1300-1050 v.Chr. : Midden-Assyrische Rijk.

Oude Egypte

Anatolië

Iran

Griekenland

Einde bronstijd

Azië

Amerika

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.