10e millennium v.Chr.

Het tiende millennium v.Chr. loopt vanaf 10.000 tot 9001 v.Chr. Uitgedrukt in Before Present is dit van 11.950 tot 10.951. Omdat 11.700 BP het begin van het Holoceen is valt dit millennium in het Holoceen en Pleistoceen.

Tempelcomplex bij Göbekli Tepe (Turkije)

Klimaat

Azië

  • Vermoedelijk tijdstip van het uitsterven van de laatste bekende mensensoort naast de homo sapiens, de Floresmens (Homo floresiensis) op het eiland Flores.
  • In Netiv Hagdud (Jordaanvallei) vindt men overblijfselen van verschillende huizen en granen die wijzen op cultivatie van granen in plaats van verzamelen, met andere woorden de eerste vorm van landbouw ontstaat. In deze eerste periode van de landbouw blijft verzamelen van plantaardig voedsel overwegen en zorgt de jacht voor dierlijk voedsel.

Europa

Afrika

  • Tegen het einde van deze periode begint het klimaat in het Saharagebied te verbeteren en mensen beginnen het gebied binnen te trekken. Voorheen was het gebied nog droger dan nu.

Amerika

  • De ijsvrije corridor over de Beringlandbrug naar Alaska is weer open
  • Aanwezigheid van mensen in de zuidpunt van Zuid-Amerika (Cueva Fell in Patagonië)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.