5e eeuw v.Chr.

Belangrijke gebeurtenissen

Perzische Rijk
Middellandse zee
 • Na de verovering van Fenicië door de Perzen omstreeks 500 v.Chr. wordt de maritieme en commerciële invloed van Fenicië minder en wordt haar rol als handelaar in de Middellandse Zee overgenomen door Carthago en de Griekse stadstaten.
Hellas
 • Om zich in de toekomst beter tegen Perzië te kunnen verdedigen, sluiten de bevrijde stadstaten en eilanden in 477 v.Chr. een verbond met Athene: de Delisch-Attische Zeebond. Elk lid moet geld of schepen leveren; het geld wordt eerst bewaard op het eiland Delos en later in Athene.
 • De Eerste Peloponnesische Oorlog (460 v.Chr. - circa 445 v.Chr.) wordt uitgevochten tussen Sparta als de leiders van de Peloponnesische Bond en Sparta's andere bondgenoten, met name Thebe, en de Delische Bond geleid door Athene met de steun van Argos. Deze oorlog bestaat uit een reeks van conflicten en kleine oorlogen, zoals de Tweede Heilige Oorlog. Er zijn verschillende oorzaken voor de oorlog, inclusief de bouw van de Atheense lange stadsmuren, het overlopen van Megara en de afgunst van Sparta bij het groeien van het Atheense Rijk.
 • Pas in 448 v.Chr. wordt er vrede met Perzië gesloten. Daarna breekt er een oorlog uit tussen Athene en Sparta, die in 445 v.Chr. eindigt met de wederzijdse erkenning van de Peloponnesische Bond onder leiding van Sparta en de Delisch-Attische Zeebond onder leiding van Athene. Maar korte tijd later volgt de Peloponnesische Oorlog (431-404 v.Chr.) tussen Athene en Sparta, een strijd die uitloopt op een Atheense nederlaag en zo een einde maakt aan de Atheense hegemonie.
 • De tijd van Perikles is de "Gouden Eeuw" van Athene; na de Perzische Oorlogen beleeft het geestesleven er zijn hoogste ontplooiing.
Cultuur
Europa
 • De Kelten beheersen het grootste deel van Midden- en West-Europa. Hun Hallstatt-cultuur maakt plaats voor de La Tène-cultuur.
 • Het eiland Elba wordt bewoond door de Etrusken, die afkomen op het vele ijzer dat op het eiland is te vinden. Het iJzererts wordt ter plaatse bewerkt tot ijzer. Het wordt verscheept naar de Etruskische steden en verkocht aan de Grieken in Groot-Griekenland.
Wetenschap
filosofie en levensbeschouwing
 • Stromingen van de Presocratische filosofie, zoals de Atomisten en de Abdenieten
 • Gedurende 45 jaren reist Gautama Boeddha door de staten van Noord-India. Hij wordt een zeer gerespecteerde spirituele leider. De koningen van de twee grootste staten (Kosala en Magadha) worden zijn discipelen, net als vele anderen uit alle lagen van de bevolking. Veel mensen besluiten monnik (bhikkhu) of non (bhikkhuni) te worden in de monastieke orde (de Sangha) van de Boeddha.
Zeevaart
 • Een Carthaagse expeditie onder leiding van Hanno exploreert de Atlantische kust van Afrika, vermoedelijk tot aan de Golf van Guinee . Zij slagen er ook in om rond Afrika te varen volgens Herodotus, die verhaalt over een Fenicische expeditie die langs de Rode Zee wordt gezonden door farao Necho II van Egypte. Zij komen na drie jaar terug aan via de Zuilen van Hercules.
 • Necho II laat tijdens de Saïtische Renaissance volgens Herodotus de Feniciërs om Afrika heenvaren nadat zijn pogingen om een kanaal te graven tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee mislukt zijn.
Innovatie

Belangrijke personen uit de 5e eeuw v.Chr.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.