2e eeuw v.Chr.

Gebeurtenissen en ontwikkelingen

Middellandse Zee

Rome
  • De stad Rome groeit in omvang en macht. Rijke Romeinen stichten latifundia: grote landbouwbedrijven die drijven op slavenarbeid. De Italiaanse boerenstand verliest door deze ontwikkeling aan betekenis.
  • De "bondgenoten" (socii) blijven min of meer hun autonomie bewaren, maar zijn verplicht troepen te leveren voor het Romeinse leger. Daarom wordt de vraag om gelijke burgerrechten steeds luider gesteld, terwijl Rome steeds meer geneigd is hen als onderdanen te behandelen.
  • In de Derde Punische Oorlog (149 v.Chr. - 146 v.Chr.) belegeren en verwoesten Romeinse troepen Carthago. Later worden ook het koninkrijk Numidië en de stad Oea veroverd, en samengevoegd tot de provincia Africa.
Afrika
  • De aanleiding voor de Derde Punische Oorlog is, dat de Carthagers zich te veel verdedigen tegen toen anti-Carthaagse Numidiërs. Carthago wordt belegerd, na drie jaar ingenomen en in 146 v.Chr. geheel verwoest.
  • De Numidische koning Jugurtha verliest een oorlog tegen het Romeinse Rijk. Na deze opstand wordt het gebied in 105 v.Chr. een Romeinse vazalstaat.
Azië

Uitvindingen en ontdekkingen

Cultuur

  • Het hellenisme is de aanduiding voor een cultuurstelsel dat in een aantal rijken dominant is, en waarin de Griekse taal de lingua franca is. Van Macedonië tot in Egypte en van Zuid-Italië tot in het noordwesten van India wordt het zogeheten Koinè gesproken, wat "algemeen" Grieks betekent. De belangrijkste rijken in het hellenistisch cultuurgebied zijn het rijk der Seleuciden in Syrië en dat der Ptolemaeën in Egypte.

Belangrijke personen

De wereld anno de 2e eeuw v.Chr.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.