Klik hier om te starten!Klik hier om te starten
Startpagina
Klik hier om te starten!Klik hier om te starten


Dit boek gaat over het maken van kaarten met een GIS, een Geografisch Informatie Systeem. Het is een uitgebreid handboek. Het doel is de (beginnend) GIS-specialist, cartograaf, onderzoeker of kaartenmaker te laten zien hoe je leesbare, professionele kaarten kan maken. Maar ook ervaren GIS-sers zullen het kunnen gebruiken als verdieping, naslagwerk of voor nieuwe ideeën. Veel aspecten komen aan bod. Welke geo-informatie kan je het beste gebruiken? Hoe moet je daar vervolgens met je GIS mee omgaan? Welke kleuren en symbolen kan je het beste gebruiken? In welk digitaal formaat kan je het beste je eindproduct voor drukwerk of een website opleveren? Na het lezen van dit handboek - met veel voorbeelden en tips - ben je op de hoogte van de belangrijkste GIS-principes, GIS-technieken, geo-informatie-kenmerken, cartografische mogelijkheden en richtlijnen. Het handboek kent twaalf modules verspreid over drie delen A, B en C. Daarnaast zijn er vragen en antwoorden, een woordenlijst en vele links voor verdere verdieping en het kunnen vinden van kaartmateriaal.


Modules Handboek Geo-visualisatie:
Startpagina Handboek Geo-visualisatie
Inleiding

Deel A: Theorie
Inleiding GIS
Vervolg GIS
Inleiding Cartografie
Vervolg Cartografie
Communicatie
Deel B: Geo-visualisatie
Classificatie
Symbologie
Deel C: Kaartopmaak
Labels
Oplevering van de kaart

Vragen en opdrachten
Woordenlijst
Overige informatie en links


Dit Handboek kent sinds 1 mei 2008 de status definitief en heeft versie 1 met zich meegekregen.


Opbouw

Dit handboek is een uitgebreid handboek. In de Inleiding van dit handboek is een leeswijzer opgenomen met een (klikbaar) figuur om de opbouw in delen helder te maken. Hieronder een kort overzicht van de inhoud en van de modules (definitieve versie 1, 1 mei 2008).

module inhoud aantal pagina's*) aantal illustraties **)
Alle modules samen Handboek Geo-visualisatie 290 343
Inleiding Beschrijft in detail het doel en aanpak van dit handboek en welke rol kaarten en GIS kunnen en moeten spelen in de informatiemaatschappij anno nu. 4 3
Deel A: Theorie Deel A beschrijft de achtergrond die nodig is om aan de slag te kunnen. Oftewel 'wat heb je nodig?' en 'hoe kom je aan de gegevens om überhaupt aan de slag te kunnen?' 10 14
(Deel A) Inleiding GIS De GIS en geo-informatie achtergrond (basis) 24 26
(Deel A) Vervolg GIS Idem. Is echter uitgebreider. Nodig wanneer je de gegevens verder wilt bewerken alvorens er een kaart van te gaan maken. Het is een facultatieve module 29 20
(Deel A) Inleiding Cartografie De cartografische achtergrond (basis) 17 20
(Deel A) Vervolg Cartografie Idem. Is echter uitgebreider. Nodig wanneer je met projecties moet gaan werken. Het is een facultatieve module 27 35
(Deel A) Communicatie voor Cartografen Beschrijft communicatieve aspecten en de rol daarvan bij de totstandkoming van een kaart 8 7
Deel B: Geo-visualisatie Wanneer we eenmaal de gegevens kennen, en er dankzij de GIS-kennis mee kunnen werken, moeten deze gegevens bewerkt en geclassificeerd worden, en voorzien worden van de juiste symbologie. Deel B geeft - vanuit de data beredeneerd - aan hoe dat moet. Hierbij is deze eerste module vrij algemeen. 33 47
(Deel B) Classificatie Over hoe we de data moeten classificeren en welke kleurenschema's er gebruikt moeten worden. 20 23
(Deel B) Symbologie Over hoe we de data/objecten moeten symbolyseren. 26 43
Deel C: Kaartopmaak Inmiddels zijn één of meer kaartlagen met de juiste symbologie beschikbaar. Maar hoe maak daar een goede en leesbare kaart van? Deel C geeft - vanuit het eindproduct en de kaartlezer - aan hoe dat moet. 20 25
(Deel C) Labels Gaat heel specifiek in op alles over labels, teksten op de kaart. 9 14
(Deel C) Oplevering van de kaart Gaat over de evaluatie van de kaart, de laatste mogelijke verbeteringen en in welk formaat en met welke nauwkeurigheden de kaart dient te worden opgeleverd. 14 13
Vragen en opdrachten Voor verdere verdieping, verduidelijking of controle kunnen deze opgaven gebruikt worden. 27 36
Antwoorden Antwoorden op de vragen en opdrachten. 15 16
Overige informatie en Links Hierin staan links naar sites met (informatie over) bruikbare GIS-pakketten, kaartvoorbeelden, beschikbare geo-informatie, tips en trucs, literatuur, citaten, enzovoorts 6 -
Achtergrondinformatie over dit boek Informatie over het boek voor schrijvers, mensen die willen redigeren, mogelijk nog toe toe voegen / gewenste onderdelen, et cetera 1 -

*) Het geschatte aantal pagina's indien deze module op een A4, inclusief de illustraties, zou worden afgedrukt met een normale lettergrootte, dus inclusief de ruimte voor de figuren. Bij het maken van een PDF bleek dat met een echt nette opmaak, een 10 pts lettergrootte, dat het aantal pagina's nog zo'n 30 % hoger lag: 424 pagina's. Dat komt omdat o.a. de figuren in een PDF vanzelfsprekend groter moeten zijn, omdat je i.t.t. bij internet niet op de afbeeldingen kan inzoomen. Daarnaast is er in de PDF veel witruimte ontstaan, omdat de tekst in de PDF-versie - i.t.t. bij internet - niet rondom zijn uitgevuld. De figuren staan altijd apart.
**) naar schatting 60% betreft door de auteur gemaakte afbeeldingen, 2% is op verzoek van de auteur door copyrighthouders onder de dubbellicentie geplaatst om plaatsing mogelijk te maken, de overige afbeeldingen komen van Wikicommons, Wikipedia of Wikibooks.

Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Geografisch informatiesysteem
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.