Hoest

Hoest is een reflexmatige explosieve uitademing, die ontstaat bij prikkeling van de luchtwegen en deze reinigt van slijm en vreemde voorwerpen.[1]

Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Hoesten is nodig

Naast kleine haartjes in de keelholte en neus die grof vuil vasthouden en slijmvliezen die fijnere deeltjes naar boven in de keelholte brengen is de hoest de laatste stap om het vuil uit de longen naar buiten de keel te brengen (hoesten) waarna het slijm wordt doorgeslikt of uitgespuugd.

Mensen die, bijvoorbeeld door een motorische handicap, niet kunnen hoesten, lopen een groot risico op longontsteking, wanneer ze zich verslikken. De hoestreflex heeft een belangrijke functie bij het schoonhouden van de luchtwegen.

Een symptoom, geen aandoening

Hoest kan optreden als gevolg/symptoom van andere aandoeningen (bijvoorbeeld verkoudheid, griep, zuurbranden, bronchitis, astma, COPD, longontsteking, tuberculose, stoflongen en longkanker). Bij bepaalde vormen van luchtwegaandoeningen, zoals bij kinkhoest, zijn er gevallen bekend van mensen die zo veel en hard moeten hoesten dat de ribben ervan breken, of de borstspieren doorscheuren.

Verder kan de oorzaak van hoesten liggen in een obstructie of irritatie van de luchtwegen, als gevolg van het zich verslikken in c.q. het binnenkrijgen van een object, voedsel of rook.

Behandeling

Verschillende aandoeningen leiden tot verschillende hoestsymptomen en verschillende behandelingen. Het symptoom, de hoest, kan worden behandeld, meestal via een verzachtend middel, of de oorzaak van de hoest: de aandoening wordt bestreden. Bronchitispatiënten kunnen baat hebben bij ademhalingsoefening, en longontsteking en tuberculose worden met (een) antibiotica(kuur) behandeld.

De werking van hoestdrank is niet bewezen. Er bestaat enig wetenschappelijk bewijs dat honing hoesten verlicht bij kinderen.[2] Honing is waarschijnlijk beter dan geen behandeling of salbutamol (een medicijn dat de luchtwegen verwijdt). Honing is waarschijnlijk even effectief als dextromethorfan en het lijkt beter dan diphenhydramine (een antihistamine).

Wel of niet onschuldig?

Hoest is zoals gezegd een symptoom, het is de aandoening die de ernst van de hoest bepaalt. Een hoest als gevolg van een verkoudheid kan als een 'onschuldig hoestje' worden afgedaan. Hoesten kan echter wel hinderlijk zijn en de slaap verstoren van de lijder en/of van zijn bedgenoot. Langdurig hoesten kan ook hevige pijn veroorzaken in de buikspieren of in de buikwand. Als het hoesten pijnlijk of hardnekkig wordt, wanneer het hoesten resulteert in ademnood, of als er bloed of bloedig slijm wordt opgehoest, dient er te allen tijde een arts te worden geraadpleegd.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.