Eeuw

Een eeuw, ofwel centennium, is een periode van honderd jaar. Formeel begint een nieuwe eeuw bij het einde van een jaartal eindigend op 00 - de twintigste eeuw loopt dan dus van 1901 t/m 2000[1] - aangezien de Gregoriaanse kalender geen jaar 0 kent. Een andere definitie, die vaak wordt gebruikt,[1] stelt dat een nieuwe eeuw begint bij het aanbreken van een jaar waarvan het jaartal eindigt op 00, bijvoorbeeld 2000. De twintigste eeuw zou dan duren van 1900 t/m 1999. Dat is ook de definitie die wordt aangehouden in de internationale norm ISO 8601, welke wel uitgaat van een jaar 0.

Tijdsaanduidingen in de Nederlandstalige Wikipedia
Eerste artikel (vanaf het begin)

eeuw
38e eeuw v.Chr.

decennium
1499-1490 v.Chr.

jaar
4713 v.Chr.

Eerste categorie

categorie:eeuw
categorie:33e eeuw v.Chr.
regelmatig
tot heden

categorie:decennium
categorie:1-9

regelmatig
tot heden

categorie:jaar
categorie:1500

regelmatig
tot heden

Zie ook
categorie:millennium
categorie:maand
categorie:datum

Viering honderdjarig bestaan van een stad

De huidige westerse christelijke jaartelling bestond de eerste zes eeuwen van die jaartelling nog niet. We tellen die eeuwen echter wel. De eerste eeuw bevat de jaren 1 t/m 100, de tweede eeuw de jaren 101 t/m 200 enzovoorts.

Het woord centennium vindt zijn oorsprong in het Latijn. Daar betekent het honderdtal en wordt het met name gebruikt om legereenheden aan te duiden.

Eenheden in andere kalendersystemen

Naast de gregoriaanse kalender hebben ook de juliaanse kalender en de hindoekalender jaarcycli die gebruikt worden om tijdperiodes aan te geven. In de hindoekalender worden jaren in groepen van 60 samengebracht.

Zie ook

Noten

  1. "Eeuw", Dikke Van Dale (online), geraadpleegd 3 december 2019
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.