< Programmeren in Go

Programmeren in Go

Commentaar
Pakketten
Variabelen en constanten
Assignments
For
Switch
Functies
Defer
Arrays
Slices
Methodes
Types
Goroutines
Channels
Select

Pakketten De eerste regel van Go moet een pakketnaam beschrijven. In een Go project moet er minstens één pakket zijn met de naam main en die moet een functie met de naam "main" bevatten.

package kabouters // Andere pakketten in project kunnen dit
kabouterpakket importeren

import "fmt" // Pakket bekend door compiler

import "./mutsen" // Pakket beschikbaar in map
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.