< Programmeren in Go

Programmeren in Go

Commentaar
Pakketten
Variabelen en constanten
Assignments
For
Switch
Functies
Defer
Arrays
Slices
Methodes
Types
Goroutines
Channels
Select

Een for loop gebruikt ook geen haakjes. Een for loop heeft twee verschillende modussen: één met één element en één met drie elementen.

for a<5 {} // Dit is gelijk aan een while statement in andere talen

for {} // while(true)

for a:=0; ; a++{} // while(true) en een counter!

for a:=0; a<10; a++ {} // Een gewone for-loop

for i:=range x {} // Probeer deze iterator op verschillende types! Let op: werkt niet voor integers zoals bijvoorbeeld bij programmeertaal Python.
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.