< Programmeren in Go

Programmeren in Go

Commentaar
Pakketten
Variabelen en constanten
Assignments
For
Switch
Functies
Defer
Arrays
Slices
Methodes
Types
Goroutines
Channels
Select

Commentaar is hetzelfde als veel andere talen.

/* Dit is commentaar
over meerdere
regels */
// Commentaar voor één regel
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.