< Programmeren in Go

Programmeren in Go

Commentaar
Pakketten
Variabelen en constanten
Assignments
For
Switch
Functies
Defer
Arrays
Slices
Methodes
Types
Goroutines
Channels
Select

Slices zijn vrij uniek voor Go. Slices zijn eigenlijk verwijzingen naar arrays met een variabele lengte. Omdat slices verwijzingen zijn (alle instanties die aangemaakt zijn met functie "make()") hoef je niet met pointers te werken.

var a = []int{} // Integer slice
var b = []string{} // String slice

var x = make([]int, 0, 100) // Deze kan je tot 100 herschalen

func ToevoegenAanSlice(i int, sl []int) []int {
  if len(sl) == cap(sl) { return sl }
  n := len(sl);
  sl = sl[0:n+1]; // Verleng met 1
  sl[n] = i;
  return sl
}
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.