Dit boek is in opstartfase: het boek is weinig uitgebreid, en de tekst bevat allicht nog allerhande fouten.

U wordt uitgenodigd aan dit boek mee te werken! Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

 • voeg nieuwe onderdelen toe (bewerk deze pagina);
 • lees het bestaande boek na, en verbeter waar nodig;
 • geef op de overlegpagina aan welke onderdelen het boek zeker moet bevatten (bewerk de overlegpagina);
 • voeg interessante links toe (b.v. naar Wikipedia, anderstalige Wikibooks, of andere sites met vrije informatie) met meer info over het onderwerp.

Inleiding

Elektronica is voor velen een begrip geworden voor apparatuur, zonder de achterliggende technologie daarin te betrekken. Dit is het gevolg van de steeds verdergaande miniaturisering, waardoor de technologie voor de "gewone" man of vrouw nauwelijks meer zichtbaar, laat staan te begrijpen, is. Hoe is dit alles eigenlijk zo ver gekomen? Waaruit bestaan deze dagelijkse dingen? Dit wikibook wil een overzicht geven voor mensen die graag willen begrijpen hoe de dingen werken, of zelfs dergelijke elektronica zelf willen ontwikkelen.
De bedoeling is om beginners een inzicht te geven in deze 'kunst'.
Hier wordt de werking van de componenten en de fysische achtergrond beschreven met behulp van de nodige wiskundige formuleringen. Maar naast het wiskundige dat nodig is om praktische toepassingen uit te werken zal er in dit boek veel aandacht geschonken worden aan de verklaring van alle besproken fenomenen. Tenslotte is het in de elektronica zeer belangrijk een voeling te krijgen met de werking en de eigenschappen van de componenten en schakelingen.

Inhoud

 1. Elektriciteit
  1. Lading
  2. Stroom
  3. Weerstand
  4. Ampère, volt en ohm
  5. Farad en Henry
 2. Passieve componenten
  1. Weerstand
  2. Spoel
  3. Condensator
 3. Netwerken oplossen
  1. Wetten van Kirchhoff
  2. Superpositie
  3. Theorema van Thévenin
  4. Theorema van Norton
  5. Millman
  6. Mason
  7. SSS
 4. Halfgeleiders
  1. Opbouw en eigenschappen van Halfgeleiders
   • Atomaire structuur
   • Bij 0K
   • Bij kamertemperatuur
   • Courante soorten (Ge, Si, GaAs)
  2. Doperen van halfgeleiders
   • N-Si
   • P-Si
 5. Diodes
  1. Bij gelijkspanning
   • Als ventiel
   • Drempelspanning
   • Doorslagspanning
   • I(U) diodekarakteristiek
   • Statische weerstand
  2. Bij wisselspanning
   • Dynamische weerstand
   • Gelijkrichter
   • Gelijkrichter bij lage spanning
   • Graetzschakeling
  3. Opbouw diode
  4. Toepassing: Eenvoudige gelijkrichtende voeding
 6. Transistoren
  1. Transistor als schakelaar
  2. Als versterker
  3. Opbouw
  4. Karakteristieken
   • Ingangskarakteristiek
   • stroomversterking
   • uitgangskarakteristiek
   • h paramaters
  5. Field Effect Transistor (FET)
   • JFET
   • MOSFET
 7. Versterkerschakelingen
  1. Gemeenschappelijke Emittor
  2. Gemeenschappelijke Basis
  3. Gemeenschappelijke Collector
  4. Met JFET
   • Gemeenschappelijke Gate
   • Gemeenschappelijke Source
   • Gemeenschappelijke Drain
 8. Opamps
  1. Lineaire Schakelingen
   1. Inverterende Versterker
   2. Sommeerversterker
   3. Niet Inverterende Versterker
   4. Spanningsvolger
   5. Verschilversterker
   6. Instrumentatieversterker
   7. Integrator
   8. Differentiator
  2. Niet Lineaire Schakelingen
   1. Comparator
   2. Schmitt Trigger
 9. IC
  1. Soorten (TTL, CMOS, ...)
  2. Fabricage
  3. Evolutie
 10. Digitaaltechniek
  1. Booleaanse Algebra
  2. Latch
  3. Flip Flop
   • Flankgestuurd
   • Master Slave
 11. Digitale elektronica
  1. Tellers
  2. ALU
  3. Filters
   • Ideale filter
   • Butterworth
   • Chebisjov
   • Bessel
  4. Computer Architectuur
   • Harvard en Von Neumann
   • Geheugentypes
   • Databus
  5. VHDL
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.