Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is een verzekering tegen de kosten van een begrafenis of crematie. Bij het overlijden van de verzekerde wordt een geldbedrag uitgekeerd aan de nabestaanden waarmee zij (een deel van) de uitvaart kunnen bekostigen. Het is ook mogelijk dat de nabestaanden geen geld ontvangen, maar een vergoeding in natura, in de vorm van goederen en diensten die bij de uitvaart horen.

Nederland

In Nederland worden verschillende soorten uitvaartverzekeringen aangeboden. Er is een natura uitvaartverzekering, een kapitaal uitvaartverzekering, een combinatie uitvaartverzekering en de natura sommenverzekering. De meest voorkomende zijn de naturaverzekering en de kapitaalverzekering.

Naturaverzekering

Een natura uitvaartverzekering vergoedt de kosten van de uitvaart tot maximaal de hoogte van het verzekerd bedrag. Elke verzekeringsmaatschappij hanteert andere voorwaarden omtrent de kosten die onder de dekking van de verzekering vallen. Zo vallen bijvoorbeeld de grafrechten en de kosten voor een grafsteen of urn bij de ene maatschappij wel onder de dekking en bij de andere niet.

Kapitaalverzekering

Een kapitaal uitvaartverzekering keert een geldbedrag uit aan de begunstigde(n). Dit is vaak de familie of nabestaanden. Van dit geld kan de uitvaart betaald worden. De hoogte van het verzekerd bedrag is afhankelijk van de dekking die gekozen is bij het afsluiten van de verzekering.

Fiscale aspecten

Als het maximum verzekerd kapitaal lager is dan of gelijk aan € 6.977 (2017), dan hoeft het bedrag niet opgegeven te worden in box 3. Is het maximum verzekerd kapitaal hoger dan € 6.977 dan moet het gehele bedrag worden opgegeven in box 3.[1][2]

Waardevaste uitvaartverzekering

De kosten van een uitvaart in Nederland bedroegen in 2017 gemiddeld € 7.500.[3] Vanwege onder andere inflatie nemen de kosten van een uitvaart ieder jaar met enige procenten toe. Verzekeringsmaatschappijen bieden hun klanten daarom vaak de mogelijkheid te kiezen voor een waardevaste uitvaartverzekering. De waarde van de uitvaartverzekering blijft dan in gelijke verhouding met de kostprijs van een uitvaart. Waardevaste verzekeringen kenmerken zich door indexatie, winstdeling of periodieke stortingen.

Marktpenetratie

In Nederland heeft ongeveer 70% van de bevolking een vorm van een uitvaartverzekering[4]. Dit cijfer is al enkele jaren stabiel.

Geschiedenis

Vóór 2009 waren de premie voor een uitvaartverzekering en de kosten van een uitvaart in Nederland als buitengewone uitgave aftrekbaar in box 1. Het fiscaal voordeel kon slechts eenmalig worden behaald, óf bij de begrafeniskosten, óf bij de koopsompolis.

België

In België is er geen strikt onderscheid tussen kapitaal- en natura-uitvaartverzekering. Beide vormen vallen onder de zogenaamde tak 21-verzekeringen. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij kan de begunstiging een natuurlijk dan wel rechtspersoon zijn. Bijvoorbeeld de uitvaartondernemer.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.