Pragmatieke Sanctie (1713)

De Pragmatieke Sanctie van 1713 was een wettelijk mechanisme dat voorzag dat de Oostenrijkse troon en de gebieden van de Habsburgers zouden geërfd kunnen worden door de dochter van keizer Karel VI, Maria Theresia van Oostenrijk.

Karel VI kon de belangrijke Europese machten ervan overtuigen de Pragmatieke Sanctie aan te nemen, en stierf in 1740 zonder mannelijke opvolgers. Zijn dochter Maria Theresia werd echter niet aanvaard. De Oostenrijkse Successieoorlog was het gevolg. Pas in 1748 werd Maria Theresia aanvaard, na het ondertekenen van het Verdrag van Aken.

Zie ook

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.