Non-profit

Non-profit wil zeggen dat er geen winstoogmerk is. Een non-profitorganisatie heeft niet als doel winst te maken. Toch kan het zijn dat degenen die gebruikmaken van de diensten van een non-profitorganisatie daarvoor moeten betalen.

De doelstelling van een non-profitorganisatie is de ondersteuning van private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële, vaak maatschappelijke doeleinden. Dit kan gaan over een grote variatie aan zaken, zoals kunst, educatie, politiek, onderzoek of ontwikkelingshulp.

Hoewel de organisaties geen winstoogmerk hebben, hebben zij wel inkomsten nodig. Deze zijn over het algemeen afkomstig uit subsidies, giften en eigen inkomsten. Deze eigen inkomsten kunnen voortkomen uit acties en bijdragen van "klanten" aan de gemaakte kosten of contributies van leden. Non-profitorganisaties die gesubsidieerd worden door de overheid worden ook door de overheid op kwaliteit gecontroleerd. Als de organisatie niet aan de kwaliteitseisen van de overheid voldoet, kan de subsidie stopgezet worden.

Rechtsvorm van non-profitorganisaties

Zonder winstoogmerk houdt in dat de betreffende organisatie geen winst nastreeft. Het sluit niet uit dat er weliswaar winst kan worden geboekt.

De term kan betrekking hebben op organisaties met als rechtsvorm:

Not-only-for-profit, not-for-profit

Wanneer winst wel een doel is en tegelijkertijd heeft de organisatie ook een ideëel doel, dan wordt zo'n organisatievorm wel 'not-only-for-profit' genoemd. Ook wel afgekort tot 'nofp'.

De Engelstalige term 'not-for-profit' wordt ook wel gebruikt voor non-profit.

Zie ook

Zoek non-profit op in het WikiWoordenboek.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.