Modernisering

Het begrip modernisering verwijst in eerste instantie naar het geheel van samenhangende maatschappelijke veranderingen die vanaf de industriële revolutie hebben plaatsgevonden. Deze veranderingen hebben een overgang tot stand gebracht van de traditionele standenmaatschappij naar de moderne samenleving, oftewel de moderniteit. Een belangrijke lijn in deze veranderingen is dat het belang van maatschappij of religie plaatsmaakte voor vrijheden van het individu.

Deze processen worden onderzocht in de sociologie waarbij de belangrijkste processen differentiatie, commodificatie en rationalisatie zijn. Andere belangrijke begrippen zijn:

In feite is het dus een verzamelbegrip voor een groot aantal met elkaar verbonden veranderingsprocessen, die soms met elkaar in tegenspraak lijken te zijn.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.