Gewone meerderheid

Een gewone meerderheid van stemmen is een meerderheid die is bereikt wanneer er in een stemprocedure meer voorstemmen zijn dan tegenstemmen. Daarmee is ze te onderscheiden van een absolute meerderheid en een gekwalificeerde meerderheid.

Volstrekte meerderheid (van stemmen)

Gewone meerderheid wordt ook wel aangeduid als "volstrekte meerderheid" van stemmen, zoals in de Nederlandse en de Belgische grondwet. Deze terminologie is ontleend aan de Staatsregeling (grondwet) van de Bataafse Republiek (1798) en de Grondwet van 1815:

Hij, die de volstrekte meerderheid van Stemmen, (dat is, ten minsten ééne meer, dan de helft, van alle de Stemmen) heeft, is de Benoemde. (Staatsregeling 1798)

Artikel 102
Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen opgemaakt. (Grondwet 1815)

Deze terminologie, volstrekte meerderheid (van stemmen), is ook te vinden in de Nederlandse en de Belgische Gemeentewet en bij de Vereniging van Eigenaars (VvE) naar Nederlands en Belgisch (VME) recht. In al deze voorbeelden wordt een gewone meerderheid van stemmen bedoeld.

Trivia

In België wordt een absolute meerderheid (van stemmen) bedoeld, als men spreekt van een volstrekte meerderheid van leden (bij een stemming).

Zie ook

Beluister (info)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.