In dit boek wordt de ruimtemeetkunde analytisch benaderd door uit te gaan van vectoriële voorstellingen van punten, lijnen en vlakken. Hierop wordt verder gebouwd met als doel allerhande relaties tussen die basiselementen te kunnen berekenen. In de opbouw zullen vectoren een essentiële rol spelen.


Inhoudsopgave:

  1. Coördinaten en vectoren
  2. Vergelijkingen van lijnen
  3. Vergelijkingen van vlakken
  4. Methodes en bewegingen


This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.