< Personenzorg I

Boekdeel 1 is de startcursus voor het vijfde middelbaar verzorging en dient gegeven te worden voor de eerste stage-periode.

1. Voorwoord

2. Inleiding

 • Wat is zorg?
 • Wat is een verzorgende?
 • Wat is een zorgvrager?
 • Wat zijn dagelijkse zorgen?

3. Beroepsattitude

 • Warmmenselijkheid
 • Ondersteunen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • Beroepsgeheim
 • Teamwerking

4. Totaalzorg

 • Psychische elementen
 • Fysieke elementen
 • Sociale elementen

5. Veiligheid

 • Voorkomen van ongevallen
  - Meest voorkomende ongevallen bij kleine kinderen
  - Meest voorkomende ongevallen bij ouderen
 • Ergonomisch werken

6. Hygiëne

 • Micro-organismen
  - Commensale flora
  - Pathogene organismen
  - Infectie
  - Nosocomiale infecties
  - Labo : handhygiëne
 • Vormen van hygiëne
  - Persoonlijke hygiëne
  - Beroepshygiëne

7. Stappenplan

 • Informeren
 • Plannen
 • Uitvoeren
 • Rapporteren
 • Evalueren

8. Technieken (zie werkboek praktijk)

 • Handhygiëne
 • Bed opmaken
 • Kamer in orde brengen
 • Ergonomisch werken: basisprincipes

9. Toets boekdeel I

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.