< Personenzorg I < Boekdeel I1. VoorwoordMensen hebben mensen nodig. Dat begint bij de geboorte en blijft zo tot de laatste dagen van het leven. Toch zijn er momenten dat je meer afhankelijk bent van de zorgen van anderen. Op zulke momenten staan er mensen klaar om te helpen. Soms zijn het familie of vrienden, soms zijn het professionele hulpverleners.

Professionele hulpverleners zijn mensen die ervoor gekozen hebben om van mensen helpen hun beroep te maken. Nu je kiest voor de opleiding tot verzorgende, word ook jij opgeleid tot professionele hulpverlener.

In de cursus verzorging leer je om op een professionele manier te zorgen voor kinderen en bejaarden die niet (meer) volledig voor zichzelf kunnen zorgen.
Je doet kennis op over waarom kinderen en bejaarden zorgbehoevend zijn en hoe jij als verzorgende op een correcte en veilige manier de nodige zorgen kan toedienen.

De cursus is van toepassing op zowel kinder- als bejaardenzorg. Er wordt van je verwacht dat je inzicht verwerft in het psychisch, fysiek en sociaal welzijn van zowel het kind als de bejaarde. Deze cursus behandelt de theoretische kennis die je nodig hebt als verzorgende. De praktijk zal je de technieken aanleren die je nodig hebt voor het latere werkveld en dus ook voor de stages die vanaf dit jaar zullen aanvangen.

Bij het begin van elk hoofdstuk wordt kort toegelicht welk inzicht van jou verwacht wordt. Achteraan elk hoofdstuk vind je bovendien ook een korte samenvatting van de hoofdpunten.

In de cursus verzorging wordt van je verwacht dat

  1. je de nodige theoretische kennis opdoet en hierin inzicht verwerft
  2. je de technieken van het zorgend handelen onder de knie krijgt en veilig kan uitvoeren
  3. je een correcte attitude aanleert waarbij de zorgvrager en diens behoeften steeds centraal staan

Veel succes in je groei naar professioneel verzorgende!

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.