Voorzitter

Een voorzitter of voorzitster is de leider van een organisatie, variërend van verenigingen en stichtingen tot fracties, commissies, internationale organisaties en zelfs staten.

Vladimir Poetin als voorzitter van een conferentie over overstromingen in Jakoetië in 2001.
Mao Zedong was voorzitter van de communistische partij en daarmee de leider van heel China.
De voorzittershamer.

De voorzitter leidt het dagelijks bestuur van de organisatie, dat in het algemeen ten minste bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Hij leidt ook andere vergaderingen, zoals plenaire vergaderingen.

De voorzitter hanteert vaak een voorzittershamer om de orde tijdens vergaderingen te bewaren. Een goede voorzitter gebruikt zijn hamer zelden. Vaak alleen om de vergadering officieel te openen of te sluiten. De hamer is dan ook van symbolische waarde, het uiterlijke kenmerk van het voorzitterschap.

Een ad-hocleider van een vergadering wordt ook vaak voorzitter genoemd. Deze wordt dan vaak ter onderscheid van de algemene voorzitter weleens technisch voorzitter of voorzitter van de vergadering genoemd.

Binnen studentenverenigingen draagt de voorzitter weleens een voorzitterslint of praeseslint. In sommige studentenverenigingen dragen de overige bestuursleden bestuurslinten (deze zijn wel vaak dunner en minder luxueus). In België is het woord senior een vaak gebruikt synoniem.

Verschillende namen

Preses en praeses

Preses, vaak nog in oude spelling als praeses geschreven, en uitgesproken als /preeses/, is overgenomen uit het Latijn en betekent letterlijk voorzitter. Deze benaming wordt vaak, maar niet uitsluitend, gebruikt binnen studentenverenigingen en studentenclubs en studieverenigingen. Bij studentenverenigingen wordt vaak de schrijfwijze praeses gebruikt, maar het Groene Boekje schrijft sinds 1995 preses. In Nederland wordt het ook gebruikt bij kerkelijke vergaderingen om de voorzitter aan te duiden.

Specifiekere namen

Een voorzitter heeft in verscheidene organisaties een specifiekere aanduiding:

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.