Productie

Productie is het toevoegen van waarde, gebruikswaarde en of emotionele waarde, door het veranderen of bewust niet veranderen van de fysieke toestand van producten om daarmee voor de mens de gewenste eigenschappen (of perceptie van die eigenschappen) te verkrijgen of te behouden. Wanneer in de productie de fysieke toestand, verschijningsvorm, van een product wordt veranderd verkrijgt het product ook andere eigenschappen. Er is een directe relatie tussen toestand en eigenschappen van een product. Het begrip productiviteit is afgeleid van dit begrip productie.

Criteria voor het beoordelen van de productie-omgeving zijn:

Een zevende criterium is flexibiliteit. Dit criterium heeft betrekking op alle genoemde punten.

Industriële productie

Een enger begrip van productie is de sector industriële productie, waarin ruwe materialen tot eindproducten worden getransformeerd door gebruikmaking van gereedschappen en productiemiddelen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de industriesector mijnbouw.

Meting

Het CBS houdt productiestatistieken bij. Productie kan worden gemeten in hoeveelheden en in waarde. Zo kan er gemeten worden dat er 100 kilo kabeljauw gevangen is of voor 10.000 euro kabeljauw verkocht. De visserij produceert ook, net als de landbouw en de mijnbouw. Bij de interpretatie van productiestatistieken moet rekening gehouden worden met inflatie en technologische ontwikkelingen. Een auto geproduceerd in 1915 is een heel ander product dan een auto geproduceerd in 2015.

Zie ook

Zoek productie op in het WikiWoordenboek.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.