Kortademigheid

Kortademigheid is het snel buiten adem zijn en/of het gevoel van benauwdheid. Het kan veel oorzaken hebben.

   Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de onderstaande inhoud, of een gedeelte daarvan, samengevoegd zou moeten worden met Benauwdheid, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt  (hier melden).
Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Kortademigheid kan gepaard gaan met een daadwerkelijk zuurstoftekort in het bloed, wat vastgesteld kan worden met een bloedgasanalyse van slagaderlijk bloed. In het overzicht van mogelijke oorzaken van benauwdheid onderscheidt men verschillende categorieën:

Pulmonaal (longafwijkingen)

De belangrijkste oorzaken van benauwdheid liggen in het pulmonale gebied (longen):

Cardiaal (hartafwijkingen)

Keel-, neus- en ooraandoening

Psychisch

Overige

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.