Digital object identifier

Elektronische boeken of artikelen van wetenschappelijke uitgevers bevatten gewoonlijk een digital object identifier (of kortweg DOI). Een DOI is een uniek blijvend identificatiemiddel (permalink) voor een bestand op het world wide web. Zelfs als het internetadres verandert, zal het bestand teruggevonden kunnen worden dankzij een systeem waar dit nummer centraal in een database opgeslagen wordt, en waarbij de gebruiker doorverwezen wordt naar de huidige locatie van het bestand.

Het systeem werd ontworpen door de Association of American Publishers in samenwerking met de Corporation for National Research Initiatives en wordt nu beheerd door de International DOI Foundation.

Een voorbeeld van een digital object identifier is 10.1006/jmbi.1998.2354.

Hier staat "10.1006" voor de uitgever, en na "/" staat de naam van het tijdschrift of het boek, eventueel met de jaargang- en het artikelnummer of het hoofdstuk. Verwijzen naar dit document kan met dit URL: http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1998.2354.

Het voordeel van dit systeem is dat bij wijzigen van de locatie van bestanden de kruisverwijzingen in andere bestanden niet gewijzigd hoeven te worden. Het volstaat de centrale database aan te passen, zodat die kan doorverwijzen naar de nieuwe locaties.

DOI is door ISO op standaard ISO 26324 vastgelegd.

Beluister (info)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.