Crew

Een crew is een ploeg, groep of team mensen die, vaak op projectbasis, werkzaam zijn met een gemeenschappelijke activiteit, meestal in een gestructureerde of hiërarchische organisatie. Een crew is verantwoordelijk voor een bepaald duidelijk afgebakend deel van werkzaamheden.

Onder meer de bemensing van een festival of discotheek wordt vaak 'crew' genoemd.

Zie ook

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.