8e eeuw

Belangrijke gebeurtenissen in de 8e eeuw

Europa
Godsdienst
Nederlanden
 • De Fries-Frankische oorlogen zijn meerdere gewapende conflicten van het Frankische Rijk tegen het Friese koninkrijk. De inzet is meestal de beheersing van de delta tussen Rijn en Maas. De voortdurende vijandelijkheden zijn de aanleiding voor het einde van het Friese koninkrijk in 734. De Fries-Frankische oorlogen eindigen met de laatste opstand van de Friezen in 793.
 • Dorestad is een bloeiende handelsstad, lange tijd betwist door Friezen en Franken maar vanaf 719 deel van het Frankenrijk. Van hieruit wordt handel gedreven met de niet-christelijke wereld in het noorden.
 • In de Nederlanden brengen Friese handelaren van de Rijndelta de Merovingische munt sceatta vanaf circa 700 in omloop. De munten worden onder meer geslagen in Dorestad. Zij vervangen binnen korte tijd de Romeinse gouden munten.
Azië
 • De periode van de Tang-dynastie wordt door historici veelal gezien als een van de hoogtepunten in de Chinese beschaving. Het grondgebied van China, dat door de militaire prestaties van zijn vroege heersers is verworven, is groter dan dat tijdens de Han-dynastie. Bevorderd door contact met India en het Midden-Oosten wordt de periode gekenmerkt door een culturele opbloei.
 • De grootste bloeitijd van het Bohai-Rijk onder de derde koning Tae Hŭngmu (Da Jinmao, gest. 793) die 57 jaar regeert. Het Bohai-Rijk in het huidige Korea claimt dat het de opvolger is van het Koguryo-koninkrijk, maar het is ook sterk op de Chinese Tang-dynastie gericht.
 • Japan leeft in de Naraperiode, waarin het boeddhisme de godsdienst van de keizer wordt, een begin wordt gemaakt met de geschiedschrijving, de eerste munten worden geslagen en Japan zich oriënteert op China.
 • De twee belangrijkste gebieden in de Indische Archipel zijn nog steeds Sumatra en Java. Java is zeer belangrijk voor de specerijenhandel, die in de lift zit. Sumatra controleert dan weer de zeevaartroutes van Voor-Indië naar China en omgekeerd. Deze route gaat door de Straat Sunda.
Scheepvaart en handel
 • De Chinezen vervoeren olie in bulk met een omgebouwde Newchwang-jonk. Oorspronkelijk was dit type schip ontwikkeld voor het vervoer van water. Arabische en Perzische geschriften vermelden het transport van olie van Bakoe (hoofdstad van Azerbeidzjan) naar Bagdad voor verwarming. De Newchwang jonk was revolutionair, aangezien hij al was uitgerust met een "expansion trunk", die bij stijging van temperatuur uitzette.
 • eerste verschijning in de Lage Landen van de hulk, een vrachtschip met een stevenloze romp van zware planken en een in de lengte sterk gebogen vorm: de z.g. zeeg.

Innovatie

 • In Europa vindt het gebruik van stijgbeugels ingang.
 • De Arabieren nemen Chinese papiermakers gevangen, tijdens een oorlog tussen het zich uitbreidende Arabische Rijk en Chinese keizerrijk omstreeks het jaar 740 na Chr. Zo leren de Arabieren papier maken en dit verdringt al snel het minder stevige papyrus gemaakt van papyrusplanten en het steviger, maar veel duurdere perkament.
 • De techniek van de blokdruk zorgt ervoor dat in China het geschreven woord ter beschikking kwam van enorm groot publiek.
 • De zware ploeg wordt in gebruik genomen in de Rijnvallei.
 • De haam wordt in gebruik genomen in Noord-Europa.
 • Het papiermaken wordt geïntroduceerd in het Arabische Rijk vanuit China in het midden van de 8e eeuw.
 • IJzeren hoefijzers kwamen in algemeen gebruik rond 770.
 • De eerste driehoekige harp wordt ontworpen door de Picten van Schotland.
Kunsten
Wetenschap
 • Aan de hofschool van Karel de Grote begint onder leiding van Alcuinus de cultuur en de filosofie weer op te bloeien. De filosofie wordt gezien als een ancilla theologiae, een dienstmaagd van de theologie.
 • In Perzië boekt Jabir ibn Hayyan theoretische en praktische resultaten op het grensgebied van alchemie en chemie. Hij maakt zich verdienstelijk in de ontwikkeling van een aantal basistechnieken zoals kristallisatie, calcinatie, sublimatie en verdamping. Hij ontwikkelt de alembiek, een speciaal voor destillatie bedachte kolf. Hij bereidt verschillende minerale zuren. Hij doet een poging stoffen in klassen onder te verdelen zoals vluchtige substanties als kamfer, arseen en salmiak tegenover metalen als goud, zilver, koper en lood en ten derde materialen die tot poeder fijngestampt kunnen worden.

Belangrijke personen van de 8e eeuw

Zie de categorie 8th century van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.