2e eeuw

Ontwikkelingen en gebeurtenissen

Romeinse Rijk
Europa
Azië
Afrika
  • Het koninkrijk van de Garamanten kent zijn hoogtepunt in deze eeuw, als het volk een van de belangrijkste handelspartners is van Rome. Zij hebben ogenschijnlijk een sterk en georganiseerd leger, waarmee zij hun buren gemakkelijk kunnen onderwerpen. Volgens Herodotus gebruiken zij strijdwagens die zij aan vier paarden vastbinden. Zij controleren de handel tussen Romeins Tripolitana, en de bewoners van het gebied rond het Tsjaadmeer. Voor het bewerken van het land gebruiken zij slaven.
Godsdienst
  • Na de dood van keizer Trajanus hervatten de Farizeeën hun activiteiten, hoofdzakelijk in Galilea. Er wordt een nieuw Sanhedrin gesticht in Oesja o.l.v. Rabbijn Simon ben Gamaliël. Onder zijn opvolger Jehoeda ha Nassi bereikt het Sanhedrin het hoogtepunt. Tot zijn tijd hebben alle leerscholen hun eigen verzameling mondelinge uitspraken, tradities en wetsbepalingen als aanvulling op de geschreven Thora. Hij voegt al deze tradities (misjnajot) samen tot één geheel, later dé Misjna genoemd.
  • De geschriften van de Apostolische Vaders, bijvoorbeeld verhandelingen, brieven, fragmenten etc., ontstaan in de periode 90-160 na Chr. De apostolische vaders bieden inzicht in de ontvangst van de Bijbelse boodschap in het Romeinse Rijk en de opbouw van de vroege christengemeenten. De schrijvers van deze documenten hebben veelal de apostelen zelf nog gekend.
  • De Apologeten verdedigen het christelijke geloof tegen aanvallen vanuit het Paganisme en het Jodendom.
  • De gnostiek beleeft een bloeitijd in de eerste drie eeuwen na Christus. De gnostici proberen de christelijke boodschap te verbinden met al langer bestaande mysteriegodsdiensten en hellenistische filosofieën. Vanaf halverwege de tweede eeuw wordt de gnostiek fel bestreden en als ketterij veroordeeld door het zich vormende kerkelijke christendom, en verdwijnt tegen het eind van de eeuw meer naar de achtergrond.
Wetenschap

Belangrijke personen van de 2e eeuw

Zie de categorie 2nd century van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.