< Latijn (scholierenversie)

Velle, malle, nolle

In deze les zullen we de onregelmatige werkwoorden velle (willen), malle (liever willen) en nolle (niet willen) leren.


Praesensvellemallenolle
Indicativusvolomalonolo
vismavisnon vis
vultmavultnon vult
volumusmalumusnolumus
vultismavultisnon vultis
voluntmaluntnolunt
Imperativus--noli
--nolite
Infinitivusvellemallenolle

Zoals je ziet, hebben deze werkwoorden vaag iets van elkaar weg. Bij malle wordt de vo- vervangen door een ma-, en bij de andere vormen komt er gewoon ma- voor. Bij nolle wordt de vo- vervangen door een no-, en bij de andere vormen komt er non voor. Alleen nolle heeft een gebiedende wijs. De imperfectum wordt gewoon regelmatig vervoegd:


Imperfectumvellemallenolle
Indicativusvolebammalebamnolebam
volebasmalebasnolebas
volebatmalebatnolebat
volebamusmalebamusnolebamus
volebatismalebatisnolebatis
volebantmalebantnolebant
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.